חפש

9. אל תעשה כל מעשה לא חוקי

"מעשים לא חוקיים" הם אותם מעשים שאסורים על פי תקנות רשמיות או על פי החוק. הם התוצר של שליטים, של רשויות מחוקקות ושל שופטים. הם רשומים בדרך כלל בספרי חוקים. בחברה מתוקנת, ספרי חוקים אלה מוּצאים לאור, ונותנים להם פומבי23. בחברה קודרת – ולעתים קרובות מוכת-פשע – חייב אדם להיוועץ בעורך-דין או לעבור הכשרה מיוחדת כדי להכיר את כולם; חברה כזו תטען ש"אי-ידיעת החוק אינה תירוץ להפרתו."

 

עם זאת, על כל אחד בחברה, צעיר או זקן, מוטלת אחריות לדעת מה נחשב באותה חברה ל"מעשה לא חוקי". אפשר לשאול אנשים, וקיימות ספריות שבהן ניתן למצוא אותם.

 

"מעשה לא חוקי" אינו אי-ציות להוראה של מה בכך כמו "לך לישון". זוהי פעולה, שאם נעשתה, תגרור אחריה ענישה מצד בתי-המשפט ומצד המדינה: הוקעה24 על-ידי מכונת התעמולה25 של המדינה, הטלת קנס ואפילו מאסר.

 

כאשר אדם עושה מעשה לא חוקי, קטן או גדול, הוא נחשף להתקפה מצד המדינה. אין זה משנה אם הוא נתפס או לא, כאשר הוא עושה מעשה לא חוקי הוא החליש בכך את מנגנון ההגנה שלו.

 

כמעט כל דבר בעל ערך שאדם מבקש להשיג יכול לעתים קרובות להתבצע בדרכים חוקיות לגמרי. המסלול ה"לא חוקי" הוא קיצור דרך מסוכן ומהווה בזבוז זמן. "יתרונות" מדומים, שמושגים על-ידי ביצוע מעשים לא חוקיים, מתבררים בדרך כלל כלא משתלמים.

 

המדינה והממשלה נוטות להיות מכונה לא חושבת במידה מסויימת. היא קיימת ופועלת על פי חוקים ועל פי ספרי חוקים. היא מותאמת להלום בהפרת החוק באמצעים העומדים לרשותה. בתור שכזאת, היא יכולה להיות אויב נוקם ונוטר26; נוקשה ובלתי מתפשרת בנוגע ל"מעשים לא חוקיים". היותם של המעשים צודקים או מוטעים אינה נחשבת בעיני החוקים וספרי החוקים. רק החוקים נחשבים.

 

כאשר אתה קולט או מגלה שהסובבים אותך מבצעים "מעשים לא חוקיים", עליך לעשות כמיטב יכולתך כדי לרפות את ידיהם. אתה עצמך עלול לסבול מכך, גם אם אינך צד במעשים אלה. רואה-החשבון של החברה מזייף את הספרים: בכל מהומה שנובעת מכך, החברה עלולה להיכשל, ואתה עלול לאבד את עבודתך. מקרים כאלה עלולים להשפיע בצורה מכרעת על הישרדותו של האדם עצמו.

 

כחבר באיזושהי קבוצה שכפופה לחוקים, עודד את הפרסום הברור של אותם חוקים, כדי שיהיו ידועים. תמוך בכל ניסיון חוקי ופוליטי לצמצם, להבהיר ולערוך בספר את החוקים שחלים על אותה קבוצה. דבוק בעיקרון שלפיו כל בני האדם שווים בעיני החוק: עיקרון שבזמנו – בימיה הרודניים27 של האצולה28 - היה אחד מביטוייה הנשגבים29 ביותר של הקידמה החברתית בתולדות האדם, ויש לדאוג לכך שהוא לא ייעלם מן העין.


דאג לכך שילדים ואנשים יֵדעו מה "חוקי" ומה "לא חוקי", ופרסם ברבים, ולוּ רק בהזעפת פנים, שאינך רואה בעין יפה "מעשים לא חוקיים."

 

אלה שמבצעים אותם, אפילו כאשר הצליחו להתחמק מעונש, עדיין נחלשים למול עוצמתה של המדינה.

 

הדרך אל האושר אינה כוללת את הפחד שמא ייוודע עליך.

 

לפרק הבא

לפרק הקודם

 


23. פומבי: לתת פומבי למשהו משמע לפרסם אותו ברבים, להפוך אותו  לגלוי וידוע לרבים.
24. הוקעה: חשיפה לבוז; גינוי חריף בפומבי, פרסום ברבים של ביקורת חריפה.
25. תעמולה: הפצת רעיונות, מידע או שמועות כדי לקדם את מטרתו של אדם ו/או לפגוע בזו של אחר, לעתים קרובות ללא התייחסות לאמת; הפעולה של הכנסת שקרים לעיתונות או לרדיו ולטלוויזיה, כדי שכאשר אדם יועמד לדין הוא יימצא אשם; הפעולה של פגיעה בשמו הטוב של אדם באופן כוזב כדי שלא יקשיבו לו. תועמלן: אדם או קבוצה שעושים תעמולה, יוצרים אותה או עוסקים בה.
26. נוקם ונוטר: שלא ניתן לפייס אותו, להרגיעו או לרַצותו; חסר רחמים.
27. רוֹדני: השימוש בכוח אכזרי, מוחלט וחסר צדק; מוחץ; לוחץ; נוקשה; מחמיר.
28. אצולה: שליטתם של מעטים בעלי זכויות-יתר, דרגות מיוחדות או עמדות מיוחדות; שלטון של מתי-מעט מיוחסים שהם מעל החוק; קבוצה של אלה שעל פי ייחוס משפחתי או עמדה הם "עליונים על כל השאר" ואשר יכולים לחוקק או ליישם חוקים לאחרים, אבל אינם מחשיבים את עצמם כפופים לחוק.
29. נשגבים: נעלים, מרוממים.

 

לקבלת ערכת מידע חינם

הכוללת עותק של החוברת 'הדרך אל האושר' ותקליטון שמציג את תוכנית 'הדרך אל האושר'

מלא את הפרטים ולחץ "אני מעוניין. שלחו לי ערכה חינם!"


 

 

 

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את '9. אל תעשה כל מעשה לא... שתף עם החברים בטוויטר את '9. אל תעשה כל מעשה לא...