חפש

15. מלא את התחייבויותיך40

באופן בלתי נמנע, אדם מביא על עצמו התחייבויות במהלך חייו. העובדה היא שאדם נולד עם התחייבויות מסוימות, והן נוטות להצטבר מאז ואילך. הרעיון, שלפיו אדם חב להוריו את הבאתו לעולם ואת גידולו, אינו חדש. לזכותם של הורים ייאמר שהם אינם דוחפים את הרעיון הזה יותר מדי. אך אף על פי כן, זוהי מחויבות: אפילו הילד חש בה. במהלך חייו הוא צובר התחייבויות נוספות – כלפי אנשים אחרים, חברים, החֶברה ואפילו כלפי העולם.

 

זהו שירות דב41 קיצוני כלפי אדם, שלא לאפשר לו למלא או לפרוע את התחייבויותיו. "מרד הילדוּת" נובע במידה לא מועטה מסירובם של אחרים לקבל מהתינוק או מהילד או מהנער את ה"מטבעות" היחידים שיש לו כדי לפרוק מעל עצמו את "נטל המחויבות": חיוכיו של התינוק, מאמציו המגומגמים של הילד להושיט עזרה, הצעות שהנער מעלה שניתן להחשיבן כעצות או פשוט ההשתדלות להיות בן טוב או בת טובה, חולפים בדרך כלל מבלי שיכירו בהם, מבלי שיתקבלו; הם יכולים להיות מכוּונים שלא כהלכה, לעתים קרובות הם מתוכננים שלא כהלכה; הם דועכים במהירות. כאשר מאמצים כאלה אינם מֵקֵלים על הנטל העצום של החוב, אזי את מקומם יכולים לתפוס המון מנגנונים או ביטויי רציונליזציה42: "אדם בעצם אינו חייב שום דבר", "כל זה הגיע לי מלכתחילה", "לא ביקשתי להיוולד", "הורי או ההורים המאמצים שלי אינם שווים כלום", "ממילא אין טעם לחיים". אלה רק אחדים מן הטיעונים. ועם זאת, ההתחייבויות ממשיכות להצטבר.

 

"נטל המחויבות" עלול להיות קשה מנשוא, אם האדם אינו מוצא דרך לפרוק אותו. הוא עלול לגרום לכל מיני הפרעות בתחום האישי או החברתי. כאשר לא ניתן לפרוק את הנטל, אזי האנשים שלהם חייבים מוצאים עצמם, לעתים קרובות שלא במתכוון, כמטרות לתגובות הכי לא צפויות.

 

אפשר לעזור לאדם שמוצא עצמו שקוע בדילמה של חובות והתחייבויות שאותם הוא לא פרע, בכך שפשוט עוברים ביחד איתו על כל ההתחייבויות – המוסריות, החברתיות והכספיות – שהוא הביא על עצמו ואשר הוא לא מילא, ומוצאים דרך כלשהי לפרוע את כל ההתחייבויות שהאדם מרגיש שהוא עדיין חייב.

 

יש לקדם בברכה את המאמצים, מצד ילד או מבוגר, לשלם התחייבויות שאינן כספיות, שלדעתם הם חייבים. צריך לעזור להם למצוא פתרון, שיתקבל על דעת כל הצדדים, לפירעון התחייבויות כספיות.

 

עודד את האדם להימנע מצבירת התחייבויות רבות מכפי שהוא מסוגל לפרוע או להחזיר בפועל.

 

הדרך אל האושר היא מסע מפרך כאשר האדם כורע תחת נטל ההתחייבויות שחייבים לו או שהוא לא פרע.

 

לפרק הבא

לפרק הקודם

 


40. התחייבות: המצב או העובדה של היותך מחויב לאחֵר עבור קבלת שירות מיוחד או טובה מיוחדת; חובה, חוזה, הבטחה או כל דרישה חברתית, מוסרית או חוקית אחרת, אשר מחייבת אותך לפעול בדרך מסויימת או להימנע ממנה; התחושה של היות חייב משהו לאחֵר.
41. שירות דוב: מעשה הנעשה מתוך כוונה טובה אך גורם נזק לאדם או לעניין שאותם נועד לשרת.
42. רציונליזציה: ניסיון לתרץ, להצדיק או להסביר באופן הגיוני פעולה מסויימת, דעות, מצבי רוח וכד', שאינם בהכרח הגיוניים, קבילים או מוצדקים.

 

 

לקבלת ערכת מידע חינם

הכוללת עותק של החוברת 'הדרך אל האושר' ותקליטון שמציג את תוכנית 'הדרך אל האושר'

מלא את הפרטים ולחץ "אני מעוניין. שלחו לי ערכה חינם!"


שתף שתף עם החברים בפייסבוק את '15. מלא את התחייבויותיך שתף עם החברים בטוויטר את '15. מלא את התחייבויותיך