חפש
 
 

נלסון מנדלה והדרך אל האושר

נלסון מנדלה והדרך אל האושר, סיפור שדני וידיסלבסקי, מנכʺל העמותה, קיבל מחבר שעוסק בהפצת החוברת הדרך אל האושר והערכים שבה ברחבי העולם. הסיפור מתאר את הנסיבות בהן נלסון מנדלה נחשף לחוברת.
▪ ▪ ▪ ◄◄

מקסיקאלי, באז'ה קליפורניה

עם הטכנולוגיה הזאת הייתה מיושמת בשאר העולם, הייתה ירידה משמעותית בפשע ובשימוש בסמים וכתוצאה מכל הייתה יכולה להיות האנושות הרבה יותר מאושרת - תודה לך מר. רון האברד
▪ ▪ ▪ ◄◄

תעודה

עם הטכנולוגיה הזאת הייתה מיושמת בשאר העולם, הייתה ירידה משמעותית בפשע ובשימוש בסמים וכתוצאה מכל הייתה יכולה להיות האנושות הרבה יותר מאושרת - תודה לך מר. רון האברד
▪ ▪ ▪ ◄◄

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'כללי שתף עם החברים בטוויטר את 'כללי