חפש
 
 

אטלנטה סיטי

משרד ראש העיר

ה צ ה ר ה
C154-atlanta.jpg
יום ל.רון האברד

הואיל, ל.רון האברד הבחין שהחברה שלנו מאוימת  על ידי שימוש בסמים וחומרים ביו-כימים אחרים, ו-

הואיל, בהיסטוריה של העיר שלנו היו הזדמנויות ואתגרים רבים, וישנם חלומות על הבטחות שעדיין לא קוימו, ו-

הואיל, אחד האתגרים הוא להבטיח את עתידם של בני הנוער והמפתח לכך מונח בחינוך יעיל, ו-

הואיל, ל.רון האברד, עודד התארגנות למיזם "חופשיים מסמים"  שמיועד להגביר את המודעות של הקהילה לבעיות הסמים ולהפיץ דרכים לעזור לילדים לעצור יצירת דור חדש מכור לסמים, ו-

הואיל, בג'ורגיה, בערך 80,000 ילדים קבלו חינוך על הסכנות בסמים עם המיזם "חופשיים מסמים" ו-

הואיל, אנחנו משבחים את מאמצי ל.רון האברד לעצור את האיום של הסמים בקהילתנו וברחבי העולם.

לכן, עכשיו, אני, ביל קמבל, ראש עירית אטלנטה, ובשם אזרחי אטלנטה, מצהיר בזאת על 13 במרץ
2001, כ- "יום ל.רון האברד" בעירנו.


________________________    
ביל קמבל
ראש העיר

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'אטלנטה סיטי 2001 שתף עם החברים בטוויטר את 'אטלנטה סיטי 2001