חפש

זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

© 2013 העמותה לשגשוג ובטחון במזה"ת. כל הזכויות שמורות.

 

מובהר ומוסכם בזאת, כי כל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, זכויות קניין רוחני, הבעלות בסודות העסקיים והמסחריים, הזכות לבעלות על המידע, השירותים והתכנים הניתנים באתר הנם של העמותה לשגשוג ובטחון במזרח התיכון (להלן העמותה) ו/או נרכשו על ידה כדין ו/או הותר השימוש בהם לעמותה ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל מין וסוג במידע, בשירותים ו/או בתכנים וכי השימוש בהם יעשה אך ורק לצרכיו האישיים של המשתמש ובהתאם לתנאי תקנון זה.

 

אלא אם קיבל המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל מאן דהוא אחר את אישור העמותה מראש ובכתב, אין לעשות שימוש באתר, במידע שבו, בשירותים ובתכנים, אלא לצרכיו האישיים של המשתמש. אין לפרסם, להציג, להעתיק, לשכפל וכיו"ב את המידע, השירותים והתכנים באתר בשום צורה או אופן, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, דפוס, רדיו, טלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל אמצעי אחר טכנולוגי או לא.

  

לתקנון האתר המלא

  

ניתנת בזאת הכרת תודה לספריית ל. רון האברד עבור מתן הרשות לשעתק מבחר מעבודותיו של ל. רון האברד, המוגנות בזכויות יוצרים.

 

"הדרך אל האושר" והעיצוב של ”הדרך והשמש” הינם סימנים מסחריים בבעלותה של ספריית ל. רון האברד בארה"ב ובארצות אחרות (סימנים מסחריים שהוצאו ורישומים בהמתנה) ונמצאים בשימוש באישורה.

 

תודה ניתנת בזאת לאתרים dreamstime.com, bigstockphoto.comwikimedia.org שהם המקור לחלק מהתמונות באתר.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

שתף שתף עם החברים בפייסבוק את 'זכויות יוצרים שתף עם החברים בטוויטר את 'זכויות יוצרים